نمونه کار ماکت خودروی پژو سفارش ایران خودرو

نمونه کار ماکت خودروی پژو سفارش ایران خودرو توسط شرکت میثاق سامانه ایرانیان طراح انواع ماکت سوپر اسکیل، ماکت آپرشنال، ماکت فول اکتیو و ماکاپ

نمونه کار ماکت خودروی پژو سفارش ایران خودرو توسط شرکت میثاق سامانه ایرانیان طراح انواع ماکت سوپر اسکیل، ماکت آپرشنال، ماکت فول اکتیو و ماکاپ

نمونه کار ماکت خودروی پژو سفارش ایران خودرو  توسط شرکت میثاق سامانه ایرانیان طراح انواع ماکت سوپر اسکیل، ماکت آپرشنال، ماکت فول اکتیو و ماکاپ

با یک نمونه کار از ماکت پژو در خدمت شما هستیم. این ماکت یک نمونه واقعی ۱/۴  می باشد که همه اجزاء آن بصورت واقعی می باشد. برای مثال موتور خودرو یک نمونه کوچک می باشد و خودرو قابل حرکت و روشن شدن می باشد.

نمونه کار ماکت خودروی پژو سفارش ایران خودرو

نمونه کار ماکت خودروی پژو سفارش ایران خودرو توسط شرکت میثاق سامانه ایرانیان طراح انواع ماکت سوپر اسکیل، ماکت آپرشنال، ماکت فول اکتیو و ماکاپ نمونه کار ماکت نمونه کار ماکت خودروی پژو سفارش ایران خودرو

نمونه کار ماکت خودروی پژو سفارش ایران خودرو توسط شرکت میثاق سامانه ایرانیان طراح انواع ماکت سوپر اسکیل، ماکت آپرشنال، ماکت فول اکتیو و ماکاپ

 

این ماکت به سفارش شرکت ایران خودرو طراحی و پیاده سازی شده است.

سفارش ساخت ماکت خودروی پژو٤٠٥ در مقیاس ٤ / ١ ، ازطرف شرکت ساپکو جهت کارهای نمایشگاهی و بازاریابی به این شرکت داده شد.

آیا شما برای محصولات صنعتی و عمرانی خود نیاز به نمونه کار کاملا حرفه ای دارید؟

ماکت پژو در حال رنگ زدن

نمونه کار ماکت خودروی پژو سفارش ایران خودرو توسط شرکت میثاق سامانه ایرانیان طراح انواع ماکت سوپر اسکیل، ماکت آپرشنال، ماکت فول اکتیو و ماکاپ نمونه کار ماکت نمونه کار ماکت خودروی پژو سفارش ایران خودرو

نمونه کار ماکت خودروی پژو سفارش ایران خودرو توسط شرکت میثاق سامانه ایرانیان طراح انواع ماکت سوپر اسکیل، ماکت آپرشنال، ماکت فول اکتیو و ماکاپ

ماکت پزو را مشاهده می فرمائید که در حال ساخت و پیش از نصب شیشه ها می باشد.

نمونه کار ماکت خودروی پژو سفارش ایران خودرو توسط شرکت میثاق سامانه ایرانیان طراح انواع ماکت سوپر اسکیل، ماکت آپرشنال، ماکت فول اکتیو و ماکاپ نمونه کار ماکت نمونه کار ماکت خودروی پژو سفارش ایران خودرو

نمونه کار ماکت خودروی پژو سفارش ایران خودرو توسط شرکت میثاق سامانه ایرانیان طراح انواع ماکت سوپر اسکیل، ماکت آپرشنال، ماکت فول اکتیو و ماکاپ

عکس ماکت خودروی پژو از نمای کناری

نمونه کار ماکت خودروی پژو سفارش ایران خودرو توسط شرکت میثاق سامانه ایرانیان طراح انواع ماکت سوپر اسکیل، ماکت آپرشنال، ماکت فول اکتیو و ماکاپ نمونه کار ماکت نمونه کار ماکت خودروی پژو سفارش ایران خودرو

نمونه کار ماکت خودروی پژو سفارش ایران خودرو توسط شرکت میثاق سامانه ایرانیان طراح انواع ماکت سوپر اسکیل، ماکت آپرشنال، ماکت فول اکتیو و ماکاپ

 

عکس ماکت پژو از نمائی دیگر

نمونه کار ماکت خودروی پژو سفارش ایران خودرو توسط شرکت میثاق سامانه ایرانیان طراح انواع ماکت سوپر اسکیل، ماکت آپرشنال، ماکت فول اکتیو و ماکاپ نمونه کار ماکت نمونه کار ماکت خودروی پژو سفارش ایران خودرو

نمونه کار ماکت خودروی پژو سفارش ایران خودرو توسط شرکت میثاق سامانه ایرانیان طراح انواع ماکت سوپر اسکیل، ماکت آپرشنال، ماکت فول اکتیو و ماکاپ

ماکت خودروی پژو از نمای روبرو
ماکت خودروی پژو از نمای روبرو نمونه کار ماکت نمونه کار ماکت خودروی پژو سفارش ایران خودرو

ماکت خودروی پژو از نمای روبرو

آیا در جستجوی بهترین ماکت ساز هستید؟ به نظر شما کیفیت ماکت سازی شرکتی که برای ایران خودرو نمونه ساخته چقدر می باشد؟ پیشنهاد می کنیم همه پروژه های انجام شده شرکت میثاق سامانه ایرانیان را ببینید. 

شرکت میثاق سامانه ایرانیان

www.ScaleModel.ir

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *